Om Helnessund


panorama

Helnessund er et tettsted i Steigen kommune, Nordland.


Helnessund ligger midt mellom Bodø og Lofoten, i nord/sør retning.

Helnessund småbåthavn er en flott plass å stoppe dersom man seiler eller kjører båt langs kysten.

Nå er det også flere og flere som finner veien hit med bil, selv om de må gjennom en 8000 meter lang tunnel.

Folk har funnet ut at det er en fantastisk naturperle.

Det eneste vi mangler av natur er de store åpne slettene, ellers har vi det meste.

Det kommer flere og flere turister for å oppleve Helnessund også i skikkelig tøft vær. De stortrives!

Kom hit å prøv selv, vi har mye å tilby.


panorama

Kaia i Helnessund. Hurtigbåten legger til foran den gule lagerbygningen på midten av bildet. Dette bygget har også venterom for hurtigbåt.

Dronebilder tatt av Åsmund © Aasjord juni 2022.


panorama

Den nærmeste flytebrygga er gjestekai, mens brygga til høyre er til utleiebåter.

Den gule brygga med dobbelttak er Nybrygga, med pub, kafe, restaurant i første etasje og kontorer over.

Husene rett til høyre for og bak Nybrygga har leiligheter og rom til overnatting. Booking på helnessund.com.


panorama

Bensinstasjon og bilverksted til venstre. Coop marked dagligvarebutikk på midten og rom til overnatting på høyre side.Litt historie.

panorama

Helnes gård.

På dette tidspunktet var stedsnavnet Helnes.

Vi kan spore historien til Helnes gård tilbake til skattemanntallet i 1521, da det ble betalt 2 lodd sølv i skatt.

I 1610 var gården bebodd av jekteskipper Christoffer på Helgeness.

Siden ble gården proprietærgods, det vil si under en godseier.

I 1759 kjøpte Arnt Schønning Helnes gård på auksjon av for 50 daler.

Gården var i familien Schønnings eiet fram til 1920.

Schønningfamiliens firma gikk konkurs og Nordland Privatbank hadde pant i gården.

Banken solgte så gården til Norman Johan Aasjord, grunnleggeren av Helnesfirmaet Aasjord og Sønner.

Foto: Jan © Aasjord.


panorama

Til venstre er låven til Helnes gård og til høyre er det området der vi finner bensinstasjon og butikk i dag.


panorama

Aasjord og Sønner / Brødrene Aasjord bygde seg opp til et stort firma. I 1965 hadde de butikk, fiskemottak, tørrfiskproduksjon og trelastlager mm (Widerøe).


panorama

Hjeller til tørrfiskproduksjon (Widerøe).


panorama

Resten av hjellene i Helnes lå på en haug nær Bjørkvika (Widerøe).


panorama

Helnessund og Leines ca. 1965. Det var hjeller også på Leines (Widerøe).


panorama

Helnessund 1949. Vi ser trandamperiet på vestresiden av kaia (Widerøe).


panorama

Helnessund ca. 1960.


panorama

Helnessund ca. 1960.


Foto: Åsmund © Aasjord

omwebkamera