Om stedsnavnet Helnes(sund)


Helt siden Postverket innførte postnummersystemet i 1968 har det vært irritasjon over Postverkets valg av skrivemåter på enkelte poststeder. Helnes er et av de stedene som fikk navnet helt omgjort, til Helnessund. I følge yr.no ble godkjente skrivemåter: Helnes godkjent av kommunen i 1977, mens stedsnavnet Helnessund ble godkjent i 1983.


Det er flere meninger om etymologien bak stedsnavnet Helnes. Noen mener at navnet er av nyere dato (etter år 1100 ekr.) og at forstavelsen hel er en forvanskning av ordet hellig. De mener også å vite at det i middelalderen lå et kloster i umiddelbar nærhet av Helnessund. Hellignes = Helnes.


Jeg er av den overbevisning at navnet er mye eldre. Det har bodd folk i Helnessund og på Leines i flere tusen år. Dette bekreftes av mange gravfunn og tufter som er registrert. Min teori (som jeg ikke er helt alene om) går ut på at neset er tilegnet dødsgudinnen Hel, fra norrøn mytologi.


Det er også noen som mener at forstavelsen hel i Helnessund kommer fra et ord som betyr god havn og at denne forstavelsen brukes i flere stedsnavn i Norge, med gode havner.


Foto: Kim © Kohrs

omwebkamera