Om panoramaene


ompanoramaene

Panoramaene er laget med to programmer.

Autopano Pro for å sette sammen bilder og Pano2VR fra https://ggnome.com.


På panoramaene er det 9 kontrollknapper og en indikator øverst til høyre.


Til venstre er knappen "«TILBAKE". Du kommer tilbake til forrige side ved å klikke på denne.


På midten er det en knapperad.

Disse styrer panoramaet.

Pluss og minus zoomer inn og ut.

Knappen nest lengst til høyre er for å starte rotasjon.

Knappen til høyre skifter mellom vanlig visning og visning i full skjerm.


Indikatoren viser hvilken retning panoramaet vises i.

Når indikatoren peker rett oppover vises det man ville ha sett dersom man så mot nord.


Du kan også styre panoramaet med musen.

Du stopper rotasjonen ved å klikke på panoramaet.

Hvis du holder ned venstre musetast og flytter musen, flyttes panoramaet.

Du kan bruke scrollehjulet på musen for å zoome inn og ut.